• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Pobierz

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (12 pobrań)

Kursy BHP – karty uczestnictwa

Karta uczestnictwa BHP wstępne (7 pobrań)

Karta uczestnictwa BHP dla pracown. Adm-Biur (4 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP Pracodawca (4 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP Robotnicze (4 pobrania)

Karty uczestnictwa UTB

Dźwigi budowlane (7 pobrań)

Dźwigi towarowo-osobowe (4 pobrania)

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (4 pobrania)

Podesty ruchome przejezdne (5 pobrań)

Suwnica ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (4 pobrania)

Suwnica ogólnego przeznaczenia (4 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (4 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (5 pobrań)

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (4 pobrania)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (4 pobrania)

Wyciągi towarowe (4 pobrania)

Żurawie przewoźne i przenośne (HDS) (5 pobrań)

Żurawie samojezdne (4 pobrania)

Żurawie stacjonarne (4 pobrania)

Żurawie szynowe (4 pobrania)

Żurawie wieżowe i szybkomontujące (5 pobrań)

UWAGA! Proszę podkreślić, czy wniosek dotyczy obsługi czy konserwacji urządzenia


Pełnomocnictwo do UDT (7 pobrań)

ELEKTRYCY SEP
Grupa G1 Uprawnienia E, D

D Gr1 (10 pobrań)
E Gr1 (7 pobrań)

Grupa G2
1. dla palaczy co
2. dla osób obsługujących sprężarki, pompy, wentylacje, klimatyzacje oraz inne.
Uprawnienia E, D

D Gr2 (6 pobrań)
E Gr2 (5 pobrań)

Grupa G3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Uprawnienia: E, D

D Gr3 (6 pobrań)
E Gr3 (5 pobrań)