• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

DARMOWE KURSY I SZKOLENIA – PROJEKT „ZMIANA NA DOBRE”

Kursy i szkolenia dla osób tracących zatrudnienie dofinansowane w ramach projektu „Zmiana na Dobre”

W imieniu firmy MDCH i Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan serdecznie zapraszamy do udziału w dofinansowanym projekcie „Zmiana na dobre”, osoby zamieszkałe Małopolsce, które:

  • pozostają bez zatrudnienia – utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika,

  • zostały poinformowane przez pracodawcę, że umowa nie zostanie z nimi przedłużona (dotyczy zarówno umów o pracę jaki zlecenia).

W ramach projektu mamy do zaoferowania w szczególności możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, a także pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Szerszą informację o projekcie ZMIANA NA DOBRE mogą Państwo uzyskać na stronie https://zmiananadobre.eu/ lub w biurze projektu. Na stronie znajduje się formularz elektroniczny, który można wypełnić zdalnie. Wersja papierowa jest dostępna w biurze projektu. Spotkania osobiste są możliwe w uzgodnionej telefonicznie godzinie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 608 049 466.

Przez