• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Nabór na kursy

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny.

Kurs z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Kurs z zakresu spraw przeciwpożarowych i ewakuacji.

Kurs z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

Kurs księgowości z elementami kadr, płac i ZUS.

Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

Kurs kroju i szycia.

Kurs florystyczny.

Kurs opiekuna osób starszych.

Przypominamy, że prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych:

  • z wyłączeniem specjalizowanych,
  • specjalizowanych w tym: ze zmiennym wysięgiem,
  • z mechanicznym napędem podnoszenia,

Na nowych zasadach zgodnie z rozporządzeniem:
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. Dz. U. 2018 poz. 47

Przez