www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Serdecznie informujemy, że ruszamy z naborem na kursy:

-księgowości z elementami kadr, ZUS i płac

- specjalisty ds. kadr
- sekretarki i asystentki
- opiekuna osób starszych
- Siostry PCK
- Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
- kurs kroju i szycia
- obsługa kasy fiskalnej

Kursy rozpoczną się w początkiem kwietnia.
Zainteresowane osoby chcące dowiedzieć się więcej o kursach prosimy o kontakt telefoniczny: 33-823-41-51, 505-581-746 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy na kursy nadal trwają!!!

  Zapraszamy na kursy:

-księgowości z elementami kadr, ZUS i płac
- sekretarki i asystentki
- opiekuna osób starszych
- Siostry PCK
- specjalisty ds. kadr
- kurs kroju i szycia
- obsługa kasy fiskalnej

 

Informujemy, że przeprowadzamy kursy w zakresie obsługi:
-wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych,
- wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych: ze zmiennym zasięgiem,
- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

 

na nowych zasadach zgodnie
z rozporządzeniem:

 

Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 15 grudnia 2017 r
Dz.U. 2018 poz. 47

Serdecznie zapraszamy !!!
Zainteresowane osoby chcące dowiedzieć się więcej o kursie prosimy o kontakt telefoniczny: 33 823-41-51, 505-581-746 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Kurs Opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym

 

Serdecznie informujemy, że ruszył nabór na kurs Opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym. Kurs rozpocznie się początkiem października.

Zainteresowane osoby chcące dowiedzieć się więcej o kursie prosimy o kontakt telefoniczny: 33 823-41-51, 505-581-746 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt

"Po 50-tce aktywnie na rynku pracy"

 

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

 Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo.

 

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści,  których celem jest aktywizacja zawodowa.

 

W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu,
Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 

  •       szkoleń  i bonów szkoleniowych
  •       szkoleń komputerowych- ECDL Base/Profile/E-citizen
  •       staży zawodowych
  •       zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
  •       pośrednictwa pracy

dla uczestników projektu zaplanowano również:

  •       stypendia szkoleniowe i/lub stażowe
  •       zwrot kosztów dojazdu
  •       zapewnienie opieki nad osobami zależnymi
  •    opiekę personelu w postaci: doradcy klienta, trenera zatrudnienia wspieranego, coacha, doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy IT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

 

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12 418 77 36


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 654
12 418 77 81
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 056
12 418 77 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 298
12 418 77 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków

ul. B. Głowackiego 26,
32-800 Brzesko

ul. Zagrodowa 1,
32-600 Oświęcim

ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

 


 

"Aktywni i Samodzielni (AS) - skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+"

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

-  Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta

- Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha

-  Szkoleń i bonów szkoleniowych  

-  Staży zawodowych

-  Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych

-  Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy

-  Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy

-  Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną

-  Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi

-  Doradztwa informatycznego

- Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

-  Osoby długotrwale bezrobotne

-  Z niepełnosprawnościami

-  O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego  się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12 418 77 36


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 654
12 418 77 81
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 056
12 418 77 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 512 718 298
12 418 77 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków

ul. B. Głowackiego 26,
32-800 Brzesko

ul. Zagrodowa 1,
32-600 Oświęcim

Ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

 

Miej ASa w rękawie i zgłoś się już dziś!

 


Kolejne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - zmiany od 25.05.2018r.
Zapraszamy chętnych !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z tego zakresu. Wykłady obejmować będą zagadnienia:

- zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

- odpowiedzialność prawna i sankcje,

- podstawowe informacje o danych osobowych,

- unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych,

- legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki,

- klauzula zgody,

- dane osobowe należące do kategorii wrażliwych,

- przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji,

- obowiązki administratorów danych,

- prawa osób, których dane dotyczą,

- poprawianie i usuwanie danych,

- fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych,

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Szkolenie trwa 4 godziny i odbędzie się końcem maja 2018r. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „WURBEX” w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2 B. Koszt szkolenia to kwota 370,00 zł brutto od osoby.

Zainteresowane osoby prosimy zgłaszać telefonicznie 33 823-41-51, 505-581-746 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - zmiany od 25.05.2018r.

 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z tego zakresu. Wykłady obejmować będą zagadnienia:

- zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

- odpowiedzialność prawna i sankcje,

- podstawowe informacje o danych osobowych,

- unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych,

- legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki,

- klauzula zgody,

- dane osobowe należące do kategorii wrażliwych,

- przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji,

- obowiązki administratorów danych,

- prawa osób, których dane dotyczą,

- poprawianie i usuwanie danych,

- fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych,

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Szkolenie trwa 4 godziny i odbędzie się 27 lutego 2018r. o godzinie 13:00 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „WURBEX” w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2 B. Koszt szkolenia to kwota 370,00 zł brutto od osoby.

Zainteresowane osoby prosimy zgłaszać telefonicznie 33 823-41-51, 505-581-746 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bezpłatne kursy !!!

   Nie pracujesz? Odbierz stypendium!

 

                                                                     - Jesteś w wieku 15-30 lat?

                                               - Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe?

               Otrzymasz stypendium za udział w szkoleniach i stażach oraz zwrot kosztów dojazdu
                                                        
i wyżywienie podczas szkoleń.

Rekrutacja trwa do 28.02.2018 r. i odbywać się będzie w oparciu o wdrożone dokumenty: formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji. Przystąpić do projektu można składając formularz zgłoszeniowy osobiście w Biurze Projektu, wysyłając pocztą lub mailem.

Więcej informacji uzyskasz w:

Biurze Projektu w Wadowicach: O. D. i D. Z. "Wurbex" ul. Wojska Polskiego 2 B w godzinach 7:30-15:30,

tefefonicznie: 33 823 41 51,

drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na stronie: www.projekty.magnusedukacja.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


 Bezpłatne Kursy !!!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek Kariera

Organizujemy kursy komputerowe o tematyce:

» Kurs komputerowy ECDL Base - 80 godzin.

»Egzamin z uzyskaniem certyfikatu ECDL Base – 4 godziny.

»Grafika komputerowa wektorowa i rastrowa – 90 godzin.

»Microsoft Excel – 90 godzin.

»Kurs podstawowa obsługa komputera i Internetu- 90 godzin.

Programy kursów oraz szczegóły na stronie www.szkolenialimanowa.pl

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

» aktywne zawodowo zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie itp.

»prowadzące własną jednoosobową  działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników.

»mające powyżej 25 roku życia, wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub powyżej 50 roku życia z dowolnym wykształceniem.

»związane z województwem małopolskim (mieszkające, uczące się lub pracujące)

»mieszczące się w przedziale wiekowym 18-25 z wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) – rekrutacja cykliczna.

 


 

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

 Zastanawiałeś się kiedyś jak zareagowałbyś w sytuacji zagrożenia zdrowia innych osób? Czy posiadasz niezbędną wiedzę jak postępować w przypadku oparzeń, krwotoków, omdleń czy też zatrzymania krążenia? Badania wykazują że nawet nieumiejętnie udzielona pierwsza pomoc zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego.

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Wurbex serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej który odbędzie się dnia 19.07.2017r. w siedzibie firmy przy ul. Wojska Polskiego 2 B w Wadowicach.

 


 

UWAGA !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE UZUPEŁNILIŚMY NASZĄ OFERTĘ O DWA NOWE KURSY:

1. KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM - REALIZOWANY NA PODSTAWIE ZGODY UDZIELONEJ PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 12.06.2017 R.

 

2. KURS NA OPIEKUNÓW PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE OŚRODKA UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 B 34-100 WADOWICE LUB POD NUMERAMI TELEFONÓW:

33 823 41 51

505 581 746

607 032 083

ORAZ ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

UWAGA !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 08.05.2017 R. NASTĄPI ZMIANA LOKALIZACJI OŚRODKA "WURBEX". NOWA SIEDZIBA:

O. D. I D. Z. "WURBEX" UL. WOJSKA POLSKIEGO 2B 34-100 WADOWICE (BUDYNEK STAREGO POGOTOWIA, OBOK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ)