www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające


Kurs pedagogiczny


Kursu instruktażowy dla kierowników wypoczynku
i kursu przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży


Kurs kierowcy wózków jezdniowych


Kurs kierowcy wózków jezdniowych


Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych


Kurs obsługi kos spalinowych


Kurs spawania