www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Kursy BHP

Kursy BHP

Kurs BHP okresowy dla pracodawców - 16 godz.
Kurs BHP okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 8 godz.
Kurs BHP okresowy dla osób kierujących pracownikami - 16 godz.
Kurs BHP okresowy dla pracowników administracyjno – biurowych - 8 godz.

Kurs przeznaczony jest dla osób które rozpoczynają pracę w charakterze technologów, organizatorów produkcji.

32 godz.
    
Kurs dla osób, które pełnią obowiązki Inspektorów bhp.
Wymagania: ukończony kurs podstawowy.

25 godz.
    
Kurs dla osób, które będą pełnić obowiązki społecznych inspektorów pracy.

9 godz.

Kurs dla osób, które biorą udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi.