www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Inne kursy

Inne kursy

Kurs etyka w biznesie trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- poznanie korzyści, jakie przynosi zastosowanie zasad etyki w biznesie i dyplomacji;
- rozwój umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów i dylematów etycznych;
- nauczenie się tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs najnowocześniejsze techniki personal marketingu trwa: 16 godzin lekcyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników działów, wydziałów.

Celem kursu jest:
- zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracownikami, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego trwa: 5 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przekazanie słuchaczom metod przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy.

Warunek przyjęcia na kurs:
- przeznaczony jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcą do prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs pedagogiczny trwa: 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przygotowanie pedagogiczne i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które prowadzą zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz dla inspektorów bhp prowadzących szkolenie.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej trwa 8 godzin lekcyjnych.

 

Uwaga!
zgodnie z kodeksem pracy (art.209¹§1 pkt. 2),   pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

Celem kursu jest:
przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub w wyniku nagłego zdarzenia.

 

Kurs przeznaczony jest dla:
- osób prywatnych;
- firm.

 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN

Kurs przeciwpożarowy trwa: 3 godziny lekcyjne.

Uwaga!
zgodnie z kodeksem pracy (art.2091§1 pkt. 2),   pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Celem kursu jest:
zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kurs przeznaczony jest dla:
- osób prywatnych;
- firm.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.