www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Obsługa firm

Obsługa firm

- sprawowania obowiązków inspektorów bhp
- opracowania instrukcji stanowiskowej z zakresu bhp
- sporządzania dokumentacji powypadkowej
- prowadzenie dokumentacji kadrowej