www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A
 

Karta uczestnictwa w kursie

Karta
uczestnictwa

   
Kwestionariusz dla wykładowcy Kwestionariusz
dla wykładowcy

 

 

ELEKTRYCY SEP
Grupa  G1
Uprawnienia E, D

D Gr1
E Gr1

   

Grupa  G2
1) dla palaczy co,  
2) dla  osób obsługujących sprężarki, pompy,
wentylacje, klimatyzacje oraz inne.
Uprawnienia E, D

D Gr2
E Gr2
   
Grupa  G3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe.
Uprawnienia: E, D
D Gr3
E Gr3
   

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie
obsługi i konserwacji:

- suwnic,
- podestów ruchomych,
- żurawi (hds), 
- cięgników ( wciągników i wciągarek  hakowych),
- wciągów towarowych,
- dźwigów,
- wózków jezdniowych podnośnikowych,
- układnic

 Wniosek
UDT

Wniosek
o wydanie
certyfikatu
UDT - CERT

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Inwestycja młodych w przyszłość

 Formularz zgłoszeniowy

Uwaga: wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku.