www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

 

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, siostry PCK opiekuna osób starszych, florystyczny, kurs kucharza małej gastronomii, kurs kroju i szycia
oraz kurs księgowości

dla osób do 30 roku życia oraz 50 + DARMOWE !!!!

Dzięki współpracy z Dziełem Kolpinga w Wadowicach

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje

pod nr tel. 33 823 41 51, 607 032 083, 505-581-746

a także drogą e-mailową.

 

Serdecznie zapraszamy !!!!

 

1.

 Kurs spawania (wszystkie metody)


 Kurs obsługi traków.

 


 Kurs obsługi ładowarek teleskopowych.

(wózek specjalny/MANITOU)

od 04.11.2019 r.


od 04.11.2019 r.

 


 od 04.11.2019 r.

2.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny.

 
nabór trwa !!!

 

 

3.

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie  eksploatacji/dozoru:

- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - elektryk (GRUPA 1)

- urządzeń wytwarzających, przetwarzających, zużywających i przesyłających ciepło - palacz C.O.(GRUPA 2)

- urządzeń, instalacji i sieci gazowych
(GRUPA 3)

+ Egzamin

 

 

 

 

20.11.2019 r.

 

4.

Kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR: podstawowy i w cysternach.


nabór
trwa !!!

5.

Kurs kierowcy wózków jezdniowych

 

od 04.11.2019 r.

grupy organizowane na bieżąco

 

6.

Kurs z zakresu obsługi/konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego

(suwnice, żurawie, dźwigi, wciągniki, podesty ruchome, HDS itp.)

 od 04.11.2019 r.

grupy organizowane na bieżąco

 

7.

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

 

od 04.11.2019 r.

grupy organizowane na bieżąco

 

8.

Kurs z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Kurs z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Kurs z zakresu spraw przeciwpożarowych i ewakuacji.

 


nabór trwa !!!

 

nabór trwa !!!

 

nabór trwa !!!

9.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

04.11.2019 r.

07.11.2019 r.

13.11.2019 r.

10.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych.

 

13.11.2019 r.

 

11.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami.


04-05.11.2019
r.

13-14.11.2019 r.

28-29.11.2019 r.

12.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP

nabór trwa !!!

13.

Szkolenie okresowe bhp dla służb BHP

nabór trwa !!!

14.

Kurs specjalisty ds. kadr

nabór trwa !!!

15.

Kurs księgowości z elementami kadry, płace i ZUS

od 02.12.2019r.

16.

Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

nabór trwa !!!

17.


Kurs florystyczny

nabór trwa !!!

18.

 Kurs przygotowujący dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.


nabór trwa !!!

 

 

nabór trwa !!!

19.

Kurs I pomocy dla pracowników szkół.

 

nabór trwa !!!

 

Nabór na kursy:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny.

Kurs z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Kurs z zakresu spraw przeciwpożarowych i ewakuacji.

Kurs z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

Kurs księgowości z elementami kadr, płac i ZUS.

Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

Kurs kroju i szycia.

Kurs florystyczny.

Kurs opiekuna osób starszych.Przypominamy, że prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych:
- z wyłączeniem specjalizowanych,
- specjalizowanych w tym: ze zmiennym wysięgiem,
- z mechanicznym napędem podnoszenia,

Na nowych zasadach zgodnie z rozporządzeniem:

Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Dz. U. 2018 poz. 47