• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Dla osób bezrobotnych

Kursy dla uczestników projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Jeżeli:
 • masz ukończone 30 lat,
 • zamieszkujesz m.in powiat wadowicki, oświęcimski, suski, chrzanowski,
 • nie pracujesz,
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub jesteś na rencie z ZUS/KRUS (orzeczenie) i nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia ww kursów,
Zgłoś się do Nas - najlepiej już dziś ! 
W ramach projektu oferujemy:
 • wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego
 • szkolenia oraz bony szkoleniowe wraz z wypłacanym stypednium
 • płatne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Zapraszamy do kontaktu:

Wadowice ul. Sienkiewicza 7

tel. 512-718-298  /  12-418-77-83

W Centrum Kształcenia Zawodowego "WURBEX" zrealizują Państwo kursy finansowane z projektów realizowanych przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w ramach realizacji projektów unijnych poszukuje osób chętnych do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz rozpoczęcia stażu zawodowego.

Korzyści:

 • płatnie szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • płatne 3 miesięczne staże zawodowe w wysokości 1440,00 zł na rękę za każdy przepracowany miesiąc,
 • ubezpieczenie NNW.

Wymagania:

 • wiek 15 - 29 lat,
 • osoby bierne zawodowo - nie pracujące i nie kształcące się,
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich w województwie małopolskim.

Dane kontaktowe organizatora projektów:

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel. 33 847-54-73

e-mail: szih@szih.pl

Wszystkie otrzymane formy wsparcia są bezpłatne