• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

O nas

Czym się zajmujemy

Naszym podstawowym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie szkoleń. Prowadzimy szkolenia w różnych kategoriach:

  • szkolenia miękkie
  • szkolenia zawodowe
  • szkolenia biznesowe

Aby sprostać oczekiwaniom klientów i wymogom rynku nieustannie powiększamy swoją ofertę szkoleniową.

Nasze atuty

Do prowadzenia zajęć zatrudniamy wykładowców posiadających najwyższe kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Kwalifikacje wykładowców są potwierdzone dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami o posiadanych kwalifikacjach.

Ponadto Centrum posiada niezbędne zaplecze techniczne i organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowej. Posiadamy sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych oraz sale wykładowe.

Zapraszamy na naszą stronę

Centrum Posiada Akredytację Kuratora Oświaty oraz Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W celu realizacji usług rozwojowych finansowanych ze środków publicznych uzyskaliśmy zgodę na posługiwanie się Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance.