• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Pobierz

Karta uczestnictwa w kursie (103 pobrania)

Kursy BHP – karty uczestnictwa

Karta uczestnictwa BHP wstępne (95 pobrań)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (107 pobrań)

Karta uczestnictwa BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (105 pobrań)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (92 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (88 pobrań)

Karty uczestnictwa UTB

Dźwigi budowlane (90 pobrań)

Dźwigi towarowo - osobowe (92 pobrania)

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (87 pobrań)

Podesty ruchome przejezdne (112 pobrań)

Podesty ruchome stacjonarne (105 pobrań)

Suwnica ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (95 pobrań)

Suwnica ogólnego przeznaczenia (82 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (93 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (96 pobrań)

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (92 pobrania)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (94 pobrania)

Wyciągi towarowe (82 pobrania)

Żurawie przewoźne i przenośne (HDS) (95 pobrań)

Żurawie samojezdne (79 pobrań)

Żurawie stacjonarne (84 pobrania)

Żurawie szynowe (128 pobrań)

Żurawie wieżowe i szybkomontujące (84 pobrania)

UWAGA! Proszę podkreślić, czy wniosek dotyczy obsługi czy konserwacji urządzenia


Pełnomocnictwo do UDT (104 pobrania)

ELEKTRYCY SEP
Grupa G1 Uprawnienia E, D

Grupa 1 Dozór (121 pobrań)
Grupa 1 Eksploatacja (114 pobrań)

Grupa G2
1. dla palaczy co
2. dla osób obsługujących sprężarki, pompy, wentylacje, klimatyzacje oraz inne.
Uprawnienia E, D

Grupa 2 Dozór (91 pobrań)
Grupa 2 Eksploatacja (85 pobrań)

Grupa G3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Uprawnienia: E, D

Grupa 3 Dozór (99 pobrań)
Grupa 3 Eksploatacja (88 pobrań)