• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Pobierz

Karta uczestnictwa w kursie (78 pobrań)

Kursy BHP – karty uczestnictwa

Karta uczestnictwa BHP wstępne (73 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (83 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (79 pobrań)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (72 pobrania)

Karta uczestnictwa BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (67 pobrań)

Karty uczestnictwa UTB

Dźwigi budowlane (68 pobrań)

Dźwigi towarowo - osobowe (71 pobrań)

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (64 pobrania)

Podesty ruchome przejezdne (82 pobrania)

Podesty ruchome stacjonarne (77 pobrań)

Suwnica ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (77 pobrań)

Suwnica ogólnego przeznaczenia (64 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (73 pobrania)

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (74 pobrania)

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (70 pobrań)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (69 pobrań)

Wyciągi towarowe (64 pobrania)

Żurawie przewoźne i przenośne (HDS) (75 pobrań)

Żurawie samojezdne (56 pobrań)

Żurawie stacjonarne (66 pobrań)

Żurawie szynowe (82 pobrania)

Żurawie wieżowe i szybkomontujące (65 pobrań)

UWAGA! Proszę podkreślić, czy wniosek dotyczy obsługi czy konserwacji urządzenia


Pełnomocnictwo do UDT (81 pobrań)

ELEKTRYCY SEP
Grupa G1 Uprawnienia E, D

Grupa 1 Dozór (91 pobrań)
Grupa 1 Eksploatacja (81 pobrań)

Grupa G2
1. dla palaczy co
2. dla osób obsługujących sprężarki, pompy, wentylacje, klimatyzacje oraz inne.
Uprawnienia E, D

Grupa 2 Dozór (66 pobrań)
Grupa 2 Eksploatacja (63 pobrania)

Grupa G3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Uprawnienia: E, D

Grupa 3 Dozór (77 pobrań)
Grupa 3 Eksploatacja (63 pobrania)